Preventivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava
Preventivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava je intervencija organa starateljstva kojom se pomaže roditeljima u sagledavanju razvojnih potreba deteta radi njihovog adekvatnog zadovoljavanja