NOVČANA SOCIJALNA POMOĆ

Pravo na novčanu socijalnu pomoć pripada pojedincu, odnosno porodici, koji svojim radom, prihodima od imovine ili iz drugih izvora ostvaruju prihod manji od iznosa novčane socijalne pomoći utvrđenog Zakonom o socijalnoj zaštiti...
DETALJNIJE

JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć obezbeđuje se licu koje se iznenada ili trenutno nađe u stanju socijalne potrebe. Stanjem socijalne potrebe se smatra takvo stanje u kojem je pojedincu ili porodici neophodna društvena pomoć...
DETALJNIJE

HRANITELJSTVO

Hraniteljstvo ili porodični smeštaj je oblik zaštite kojim se detetu obezbeđuje zamena za prirodnu porodičnu sredinu, najbliža toj sredini, a da se pri tom ne dira u porodični status deteta, niti se između deteta i članova porodice u kojoj je dete zbrinuto, uspostavlja odnos roditeljstva...
DETALJNIJE

Poseta ministra Đorđevića

24. juli 2019.
Tokom posete Dnevnom boravku za decu i mlade sa smetnjama u razvoju ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zoran Đorđević...
detaljnije >>

Proslava rođendana

26. jun 2019.
Кorisnici Dnevnog boravka OJ ,,Službe za ostvarivanje lokalnih usluga socijalne zaštite” Centra za socijalni rad za opštinu Čoka, proslavili su osam godina postojanja ove usluge...
detaljnije >>

Učešće Centra za socijalni rad za opštinu Čoa u akciji Udruženja “Čep za hendikep”

30. maj 2018.
Održan je sastanak između predstavnika Centra za socijalni rad za opštinu Čoka, predstavnika Osnovne škole "Jovan Popović" iz Čoke i predstavnika Udruženja "Čep za hendikep" iz Zrenjanina....
detaljnije >>

Poseta centra za pružanje usluga socijalne zaštite Kikinda dnevnom boravku

10. maj 2018.
Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju posetili su korisnici i stručni radnici Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Kikinda....
detaljnije >>